OR  

De Ouderraad

De Ouderraad heeft als doelstelling goed onderwijs op school te ondersteunen. Dit probeert zij te bereiken door het verlenen van diensten aan de school en door organisatie van activiteiten. De Ouderraad int en beheert de ouderbijdrage. Door allerlei activiteiten kan de Ouderraad soms extra financiële ondersteuning bieden aan school. De ouderraad vergadert ongeveer één keer per maand. . Deze vergaderingen zijn openbaar. Eenmaal per jaar wordt het financiële verslag van de ouderraad - samengesteld door de penningmeester en een kascommissie - gepubliceerd in de nieuwsbrief.
De samenstelling van de ouderraad is als volgt:                    
Voorzitter;                         Leonie Jacobs. Telefoon; 0481-434514
Penningmeester;              Daphne Veenstra.
Lid vanuit team;               Vincent Scholte en/ of Lotte Schouten
Leden;                              Esther Janssen
                                         Sascha vd Heide
                                         Lenie Delgijer
                                         Annemarie Polman
                                         Judith Mens

Verder heeft de directeur regelmatig contact met de voorzitter van de Ouderraad.