Inspectiebezoek 

Op 4 juni 2015 heeft de inspectie de Laurentiusschool bezocht. Het bezoek is afgelegd vanwege de verplichting van de inspectie om scholen voor primair onderwijs ten minste eenmaal per vier jaar te bezoeken. Tijdens het onderzoek heeft de inspectie de kwaliteit van het onderwijs op de school beoordeeld met een beperkte set indicatoren, waarmee zij conform de Wet op het Onderwijstoezicht (WOT) kan beoordelen of de school op belangrijke onderdelen onderwijs van voldoende kwaliteit biedt. 

Het rapport is inmiddels verschenen en te vinden op de website van de inspectie (www.onderwijsinspectie.nl) .
Wij hebben echter het rapport ook op onze eigen website geplaatst. Wilt u het rapport lezen? Klik dan op de onderstaande link: "beoordeling inspectie". Zo hopen we aan u als ouder duidelijkheid te geven over de inhoud van het rapport.


Beoordeling inspectie                                  

We zijn erg blij met de wijze waarop de school beoordeeld is. Zo staat o.a. in het rapport:

Basisschool St. Laurentius heeft haar kwaliteit op orde en de inspectie handhaaft
het basisarrangement.

• Het team en de ouders zijn trots op de snelle, positieve ontwikkeling die
de leerlingen doormaken als ze vanuit een andere school de overstap
maken naar basisschool St. Laurentius.

• Deze kleine school straalt dan ook een positief, veilig klimaat uit waar
leerlingen kunnen zijn wie ze zijn.

                                                                                                        
• Vanuit een hoge mate van betrokkenheid en passie voor het ontwikkelen
van onderwijs dat aansluit op de beleving van kinderen heeft de school
enkele veelbelovende keuzes gemaakt als het gaat om het (integrale)
aanbod.

• De leraren geven les vanuit dezelfde didactische principes en spelen
voldoende in op verschillen tussen leerlingen.

• Toch liggen er op dat gebied nog kansen tot verdere groei, onder andere
door meer diepgang aan te brengen in de analyses van de beschikbare
gegevens en zo te komen tot een steviger onderbouwde diagnose van de
didactische ondersteuningsbehoeften van de leerlingen.

• Om het voortbestaan van deze kleine school nog beter te waarborgen,
zien ouders en school kansen als het gaat om het benutten van de positieve
beeldvorming van de school.


U kunt zich voorstellen dat we als school erg trots zijn op dit resultaat!