Schooltijden

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag* van 08.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur - 15.00 uur.
Woensdag van 08.30 uur - 12.30 uur

* De kinderen van groep 1/2 zijn op vrijdag vrij.

Om goed onderwijs te realiseren is het van belang om de onderwijstijd goed te benutten. De leerkrachten van onze school starten daarom echt om 08.30 uur en om 13.00 uur.
Het is belangrijk dat uw kind op deze tijd niet alleen op school is, maar ook in de klas klaar zit om te beginnen. Wij verwachten van ouders dat zij de kinderen op tijd op school brengen en ook op tijd afscheid hebben genomen. Wanneer uw kind meer dan vijf keer te laat op school is, dan maken wij hiervan melding bij het Bureau Leerplicht te Nijmegen.

Brengen en halen van kinderen
Veel kinderen kunnen te voet of met de fiets naar school. Komt u met de auto, dan verzoeken we u om bij het laten in- en uitstappen goed te letten op de veiligheid van uw kinderen èn die van de andere.

Dat kan door:

  • zo te stoppen dat uw eigen kinderen voor school niet de straat hoeven over te steken
  • in de schoolomgeving extra op te letten op spelende en overstekende kinderen
  • niet te parkeren op en om de plaatsen waar kinderen meestal oversteken
Zorgt u er ook voor dat de kinderen die u in uw auto vervoert gebruik maken van de autogordel. De praktijk wijst uit dat die gordel, ook binnen de bebouwde kom, ook op korte afstanden, ook bij lage snelheid, ernstige verwondingen van kinderen kan voorkomen!
Bovendien let de politie er in bepaalde periodes extra op dat ook kinderen de autogordel gebruiken.