Basisschool Sint LAurentius

Basisschool Sint Laurentius heeft vier zogenoemde combinatiegroepen. Dat betekent dat een leerkracht twee jaargroepen gezamenlijk lesgeeft. Als dat nodig is, krijgt een groep soms even alleen les van een extra leerkracht.
We werken met groep 1/2, groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8. Wij werken vaak groepsoverstijgend en groepsdoorbrekend. Dit is op onze school goed haalbaar door middel van de leer- en werkpleinen die wij binnen onze school gecreëerd hebben.