Leerlingenraad

Wat is een leerlingenraad? 

In de leerlingenraad zitten leerlingen die gekozen zijn door andere leerlingen van de school. Het zijn leerlingen die graag namens hun klas allerlei onderwerpen willen bespreken. Op deze manier weten we wat de kinderen van onze school belangrijk vinden. Dat betekent dat zij de belangrijke rol hebben om erachter te komen wat er leeft op school en wat iedereen graag ziet gebeuren.  
Deze onderwerpen kunnen ze bespreken in vergaderingen van de leerlingenraad die ongeveer één keer in de zes weken plaatsvindt.  

Waarom een leerlingenraad?    

  • Om de betrokkenheid van leerlingen te vergroten. 
  • De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze meetellen. 
  • Ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen. 
  • Verantwoordelijkheid voor schoolse zaken te vergroten
  • Het bevorderen van actief burgerschap.  

Wat wordt er van een lid verwacht? 

  • De leden kiezen in de eerste vergadering een voorzitter en notulant. 
  • De leerlingenraad komt een aantal keer per jaar bij elkaar, onder schooltijd. 
  • De leden voeren gesprekjes met andere kinderen om er achter te komen welke onderwerpen er besproken moeten worden. 
  • De leerlingen blijven een heel schooljaar in de leerlingenraad.
  • Bij elke vergadering is Tom Erinkveld (directeur) aanwezig.