Schoolveiligheidsplan

Wat te doen wanneer er een calamiteit voordoet op onze school?
We hopen het plan natuurlijk nooit nodig te hebben, maar mocht er onverhoopt iets voordoen op onze school dan weten wij hoe we moeten handelen. Het plan wordt jaarlijks tijdens een teammoment besproken. Ook oefenen we 2x per jaar de ontruiming van het schoolgebouw. De eerste keer zal dit vooraf aangekondigd worden, de tweede keer is onaangekondigd.

Calamiteitenplan