Extern vertrouwenspersoon

Als externe vertrouwenspersoon begeleid en ondersteun ik medewerkers, ouders en andere betrokkenen bij door hen ervaren ongewenste omgangsvormen en integriteitsvraagstukken.
Wanneer hier sprake van is, u heeft een klacht én u ervaart een drempel om dit zelf bespreekbaar te maken, ofwel een gesprek leidt niet tot een gewenste oplossing, dan kijk ik graag met u mee hoe hier mee om te gaan. U bepaalt uiteindelijk zelf welke keuze u hierin maakt.

Als externe vertrouwenspersoon ben ik niet in dienst van Stichting Condor en daarmee onafhankelijk. Ook ga ik vertrouwelijk om met de informatie die ik krijg, ik heb immers een geheimhoudingsplicht (m.u.v. strafbare feiten).

Meer informatie is te vinden in onderstaande infographic en deze video.

Willemijn Scheeren
Tel: 0619361245
info@willemijnscheeren.nl