Welkom bij groep 7/8

De leerkrachten
Op maandag, dinsdag en woensdag, donderdag en vrijdag hebben wij juf Lotte J.
Op donderdag en vrijdag hebben we juf Anouschka.
 
Hulpmiddelen om te werken
In de klas gebruiken wij een aantal hulpmiddelen om het werken makkelijk en prettig te maken. Dat is erg handig als je met 2 of 3 groepen bij elkaar zit. 

Zo is er een stoplicht.

Als het stoplicht op groen staat mag je met elkaar overleggen en mag je ook de juf vragen stellen. Staat het licht op oranje, dan mag je elkaar wel storen, maar de juf niet. Dit licht zie je bijvoorbeeld bij verlengde instructies met kleine groepjes kinderen. Als het licht op rood staat mag je niet overleggen en de juf ook niks vragen. Het moet dan helemaal stil zijn. Af en toe mag je bij een rood licht wel vragen aan de juf stellen. Dan kan er superstil gewerkt worden, maar kun je toch hulp krijgen van de juf. 
Ook hebben we een speciale klok in de klas: de time-timer.Het rode vlak geeft de hoeveelheid tijd aan die we nog hebben om aan iets te werken. Langzaam loopt de tijd terug en je kunt in één oogopslag zien hoeveel tijd je nog over hebt.
Dan zijn er nog zelfstandig-werk-blokjes. Die kan ieder kind voor zichzelf gebruiken. Wil je niet gestoord worden? Dan leg je je blokje op rood. Mag een ander kind jou iets vragen over het werk, dan leg je hem op groen. Ben je aan het samenwerken? Dan gaat hij op oranje. Als je een vraag hebt voor de juf leg je het vraagteken boven. Handig, want dan hoef je niet de hele tijd met de vinger de lucht in als de juf bezig is. Je kunt dan gewoon met een andere taak verder gaan.Dagritme
Elke dag hangt het dagrtime op het bord. Je kunt dan makkelijk zien welke vakken je die dag gaat doen en op welk moment. Maar dat is nog niet alles. Wij werken ook met een weektaak. Op de weektaak staat welke regel van de maand we centraal stellen, (bijvoorbeeld 'aardig zijn voor elkaar'), wat je doel van de week is (bijvoorbeeld goed mijn vinger opsteken, netjes schrijven etc.) en welke vakken en lessen er die week aan bod komen. Je kunt zien wat je zelfstandig kan maken en waar je instructie over krijgt en er staat op welke zelfstandig werktaken je mag doen als je klaar bent. Dat kan per dag verschillen. Er wordt gewisseld in verplichte en niet-verplichte taken. Ook zit er een instructiegroepenkaart bij waarop je kunt zien in welke instructiegroep je bent ingedeeld bij bepaalde vakken. Het kan zijn dat je minder instructie nodig hebt en al wat meer zelfstandig mag maken. Dit kun je dan van tevoren zien.
Aan het eind van de week vullen we op de weektaak de evaluatie in. We kijken terug of we ons doel van de week gehaald hebben en wat er goed en minder goed ging. 

Keuzewerk
Nieuw dit jaar is het keuzewerk. Dit zit 2x in de week vast in het rooster en is dus voor álle kinderen, niet alleen voor de kinderen die snel klaar zijn met hun andere werk. Dit keuzewerk is bedoeld om de kinderen hun talenten en kwaliteiten verder te onderzoeken en in te zetten. De kinderen stellen vooraf een plan op waarin ze gedwongen worden om planmatig te werken en goed na te denken over wat ze nu eigenlijk willen bereiken. Wat wil ik leren? Ik wil bijvoorbeeld meer weten of de begroeiing op 't Hoanehart, ik wil weten hoe ik een website of een game moet maken, ik wil oefenen met het maken van een choreografie etc. Vervolgens bedenken ze wat ze willen gaan doen om dat doel te bereiken. Bijvoorbeeld een natuuronderzoek, een website of game bouwen of een dans maken. Met wie ga ik dat doen en welke spullen of kennis heb ik daarvoor nodig? Ook denken ze na over het eindproduct: een presentatie/werkstuk, een website/game, een dans die de hele klas mag leren etc. Het is ontzettend breed en dat is ook precies te bedoeling! Het gaat erom dat kinderen eigenaar worden van hun eigen proces en het gaat om het ontwikkelen van hun eigen talenten en interesses.