Vakantie en vrije dagen

schooljaar 2021-2022

vakantierooster

herfstvakantie                25 t/m 29 oktober 
kerstvakantie                  vanaf 12.00 uur 24 december t/m 7 januari 
voorjaarsvakantie          28 februari t/m 4 maart
2e Paasdag                     18 april
meivakantie                    25 april t/m 6 mei
Hemelvaart                     26  mei ; 27 mei ook vrij!
2e Pinksterdag               6 juni
zomervakantie               vanaf 12.00 uur 15 juli t/m 26 augustus


Studiedagen ( leerlingen zijn dan vrij)

5 oktober 2021 
6 december 2021
16 februari 2022
6 april 2022 
22 juni 2022