Groep 1/2

Groep 1/2

In groep 1-2 zijn de leerlingen van maandag tot en met donderdag vanaf 08.15 uur welkom in de klas. Iedere ochtend starten we in de kring en aan de hand van pictogrammen vertellen we de kinderen hoe de dag er uit zal zien. Daarna volgt er een kringactiviteit. Tijdens deze activiteiten komen onder andere de volgende thema's aan bod: begrijpend luisteren, woordenschat, ruimtelijke oriëntatie en beginnende geletterdheid.

Kinderen leren veel van en met elkaar. We vinden het samenspel daarom erg belangrijk. Aan de hand van een planbord kiezen de kinderen twee keer per dag een activiteit bijvoorbeeld: een werkje uit de kast, een knutsel activiteit, spelen in de poppenhoek, een bouw activiteit of spelen aan de zand- of watertafel. Deze activiteiten vinden in kleine groepjes plaats.

Sinds kort hebben we ook een prachtige buiten speelplek. Kinderen kunnen hier naar hartenlust spelen, leren en ontdekken. Dit doen ze dan ook volop, meerdere keren per dag. Naast onze school ligt het "Hoanehart": een mooi, groene speelplaats waar we ook gebruik van mogen maken.

Ook bieden we de kinderen een keer per week op school bewegingsonderwijs aan. In de speelzaal oefenen we met elkaar dansjes en spelletjes.

Wanneer u meer informatie wilt over ons onderwijs, kunt u ook onze schoolgids lezen. Deze vindt u op de website: www.laurentiusschool.com

U en uw kind zijn te allen tijde van harte welkom op onze school om een kijkje te komen nemen. U kunt dan onze werkwijze ervaren en de sfeer proeven.

Tot ziens!
Sandra van Goethem en Lilian Hermans