Groep 5/6

start van de week

In groep 5/6 starten de leerlingen elke maandag met een wandelkring. We lopen dan het Kekerommetje (https://kekerdom.net/kekerommetje.html) of zij gaan de Kekerdomse Waard in. Al pratend over het weekend starten we zo de nieuwe schoolweek. Tijdens het wandelen wisselen we regelmatig van maatje zodat we ook met andere kinderen kunnen praten. 
Als de leerlingen terug in de klas komen, dan zien zij op het planbord hoe de dag eruit gaat zien. Zij weten dan precies wat ze gaan doen en of ze daar instructie over krijgen. 

Verder wordt er in groep 5/6 gewerkt met de verschillende methodes

Spelling en taal

Wij werken bij ons op school met de methode 'Staal' voor spelling en taal. 'Staal' heeft bij elke categorie een poppetje dat de categorie in beeld brengt. Vooral categorie 3 vinden de leerlingen erg leuk: het luchtwoord. De verwerking van spelling doen zij digitaal via Gynzy, elk kind werkt hierbij op zijn/haar eigen niveau. Met taal werkt de hele groep met hetzelfde thema.

RekEnen

Tijdens de rekenenlessen werken de leerlingen in de werelden van Gynzy. Zij werken elke dag aan één onderdeel (eiland) bijvoorbeeld: getalbegrip op maandag en optellen/aftrekken op dinsdag. Elke leerling werkt bij rekenen op zijn/haar eigen niveau en dit wordt gedurende de les elke keer aangepast. De leerlingen rekenen elke dag en daarnaast hebben zij ook nog 3 keer per week automatiseren. 

(Begrijpend) lezen

Elke dag wordt er gelezen. De leerlingen lezen in heel veel verschillende boeken en zij gaan ook elke week naar de bibliotheek. Elke maand staat lekker lui lezen op het programma: dan mogen de leerlingen in pyjama naar school en dekentjes/kussens/knuffels meenemen. Dan liggen zij met de hele school lekker te lezen. Bij mooi weer wordt er dan er buiten gelezen: in de boom, in de hut, op een picknickkleedje. Dat is altijd heel gezellig. Begrijpend lezen wordt aangeboden door middel van de methode 'Nieuwsbegrip' en met de teksten van Jeelo. De nieuwsbegrip teksten gaan over actuele onderwerpen en de Jeelo teksten gaan over ons thema. 

jeelo

Bij Jeelo wordt er gewerkt aan: aardrijkskunde en topografie, geschiedenis en erfgoed, natuur en milieu, wetenschap en technologie, kunstzinnige oriëntatie en muziek, leefstijl en burgerschap, mediawijsheid, studievaardigheden, EHBO, verkeer en begrijpend lezen. Er zijn 5 thema's per jaar en de hele school werkt dan aan het zelfde thema (maar wel met verschil in moeilijkheid en diepgang). Bij Jeelo zijn er verplichte doelen (die doet iedereen) maar zijn er ook keuzedoelen Bij de keuzedoelen plannen de leerlingen zelf wat we willen leren en met wie. Zo maken zij hun eigen leerroute. Bij het kiezen van de doelen wordt er groepsoverstijgend gewerkt: groep 5 t/m 8 mag dan werken aan de doelen van 5/6 en/of doelen van 7/8.

Overige vakken

De leerlingen doen nog veel meer: dansen, drama, muziek (er komt een vakdocent), tekenen, handvaardigheid, programmeren, in de tuin werken, sociaal emotionele ontwikkeling en wordt er gegymd; met groep 3 t/m 8 gaan de leerlingen met de bus naar Millingen. En natuurlijk spelen de leerlingen uit groep 5/6 ook buiten op ons groene schoolplein of op het Hoanenhart dat naast onze school ligt. Op het schoolplein en op het Haonenhart zijn de leerlingen ook regelmatig te vinden als er bewegend geleerd wordt, bijvoorbeeld doormiddel van een ren-dictee of tafel-stratego. 

Meer weten?

Kom eens langs op een open dag of neem contact op om een keertje te komen kijken!