Groep 5/6

start van de week

In groep 5/6 starten we elke maandag met een wandelkring. We lopen dan het Kekerommetje (zie https://kekerdom.net/kekerommetje.html)  of we gaan de Kekerdomse Waard in. Al pratend over het weekend starten we zo de nieuwe schoolweek. Tijdens het wandelen wisselen we regelmatig van maatje zodat we ook met andere kinderen kunnen praten. 
Als we terug in de klas zijn dan zien we op het planbord hoe onze dag eruit gaat zien. We weten dan precies wat we gaan doen en of we daar instructie over krijgen. 
 

Methodes
Spelling en taal

We werken bij ons op school met de methode staal voor spelling en taal. Staal heeft bij elke categorie een poppetje dat de categorie in beeld brengt. Vooral categorie 3 vinden de kinderen erg leuk: het luchtwoord: 
De verwerking van spelling doen we digitaal via Gynzy, elk kind werkt daarbij op zijn/haar eigen niveau. Met taal doen we met de hele groep hetzelfde thema.

RekEnen

Rekenen doen we via de werelden van Gynzy. We werken elke dag aan één onderdeel (eiland) bijvoorbeeld getalbegrip op maandag en optellen/aftrekken op dinsdag. Elke kind werkt bij rekenen op zijn/haar eigen niveau en dit wordt gedurende de les elke keer aangepast. We rekenen elke dag en daarnaast hebben we ook nog 3 keer per week automatiseren. 

(Begrijpend) lezen

We lezen elke dag. We lezen in heel veel verschillende boeken en we gaan ook welke week naar de bieb. Elke maand hebben we lekker lui lezen: dan mogen we in pyjama naar school en dekentjes/kussens/knuffels en zo meenemen. Dan liggen we met de hele school lekker te lezen. Bij mooi weer gaan we ook buiten lezen: in de boom, in de hut, op een picknickkleedje, dat is altijd heel gezellig. Begrijpend lezen doen we met nieuwsbegrip en met de teksten van Jeelo. De nieuwsbegrip teksten gaan over actuele onderwerpen en de Jeelo teksten gaan over ons thema. 

jeelo

Bij Jeelo werken we aan: aardrijkskunde en topografie, geschiedenis en erfgoed, natuur en milieu, wetenschap en technologie, kunstzinnige oriëntatie en muziek, leefstijl en burgerschap, mediawijsheid, studievaardigheden, EHBO, verkeer en begrijpend lezen. We hebben vier thema's per jaar en elke groep werkt dan aan het zelfde thema maar wel aan een eigen doel. Bij Jeelo zijn er verplichte doelen (die doet iedereen) maar we hebben ook keuzedoelen Bij de keuzedoelen plannen we zelf wat we willen leren en met wie. Zo maken we onze eigen leerroute. Bij het kiezen van de doelen werken we groepsoverstijgend: groep 5 t/m 8 mag dan werken aan de doelen van 5/6 en/of doelen van 7/8.

Overige vakken

We doen doen nog veel meer: dansen, drama, muziek (er komt een vakdocent), tekenen, handvaardigheid, programmeren, in de tuin werken, Seo en we gaan ook gymmen: met groep 3 t/m 8 gaan we dan met de bus naar Millingen. En natuurlijk spelen we ook buiten op ons nieuwe groene schoolplein of op het Hoanenhart dat naast onze school ligt. Op het schoolplein en op het Haonenhart zijn we ook regelmatig te vinden als we bewegend gaan leren, bijvoorbeeld een ren dictee of tafel stratego. 

Meer weten?

Kom eens langs op een open dag of neem contact op om een keertje te komen kijken!