Groep 7/8

Welkom in groep 7/8!

Bij ons in de groep hebben we samen veel plezier en wordt er hard gewerkt. De laatste twee schooljaren van de basisschool zitten vol met leren, ontdekken en samen werken.

Iedere week maken we gebruik van een weektaak. Op deze manier weet iedereen wat er aan bod gaat komen. Daarnaast kunnen de leerlingen hierdoor zelfstandig hun werk plannen, maken en daarna evalueren.

De vakken die aan bod komen zijn: Rekenen: dat doen we via Gynzy. Dit is een methode die adaptief ingezet wordt. De leerlingen werken op hun eigen Chromebook aan de sommen die voor die week op de planning staan. Daarnaast werken we ook met 'Met sprongen vooruit'. Hiermee worden verschillende domeinen van rekenen aangeboden met materialen en in spelvorm. Daardoor wordt het rekenen nog leuker!

Taal / Spelling:

Dit doen we via de methode Staal. De taallessen doen we met groep 7/8 gezamenlijk, de lessen spelling zijn apart.

Lezen en begrijpend lezen

Er wordt graag gelezen in onze groep. Om de beurt doen we dat in de luxe bioscoopstoelen of op een ander plekje. Ook helpen we anderen met het lezen door tutoren te zijn of lezen we voor bij groep 1/2. Begrijpend lezen doen we op verschillende manieren: via de methode Nieuwsbegrip leren we strategieën aan. Dat doen we ook bij teksten die aansluiten bij de projecten van Jeelo.

Jeelo

Jeelo, dat is onze methode die heel veel vakken omvat: aardrijkskunde en topografie, geschiedenis en erfgoed, natuur en milieu, wetenschap en technologie, kunstzinnige oriëntatie en muziek, leefstijl en burgerschap, mediawijsheid, studievaardigheden, EHBO, verkeer en begrijpend lezen. We werken 4 keer per schooljaar aan een ander project. Dit openen en sluiten we met de hele school samen. In de klas werken we soms klassikaal, maar vaker zelfstandig of samen met anderen (ook met de leerlingen uit groep 5/6).

Expressie

Verder is er in de klas tijd voor expressie in de vorm van handvaardigheid, tekenen, drama, muziek (door een muziekdocent) en dans. We besteden veel aandacht aan sociaal emotionele ontwikkeling, onder andere met behulp van de methode 'Goed gedaan!'. Gym hebben we in de grote gymzaal in Millingen, samen met groep 6.

Aan het einde van het schooljaar gaan we aan de slag met de musical, daar doen beide groepen aan mee. Ook gaan we in het voorjaar met z'n allen op kamp