Overblijven op school                

Op alle dagen, behalve woensdag, kunnen de kinderen overblijven op school. Dit gebeurt onder toezicht van vaste overblijfkrachten. Er is op school speelgoed aanwezig dat speciaal bedoeld is voor bij het overblijven.

De kosten voor het zogenaamde vaste overblijven zijn per keer €2,10. Drie keer per jaar ontvangt u een factuur met een overzicht van de overblijfkosten voor uw kind(eren). Deze factuur is gespecificeerd. Het bedrag dient op de speciale bankrekening voor het overblijven te worden overgemaakt (zie voor het bankrekeningnummer de factuur).

Voor meer informatie, vragen en/of opmerkingen over de tussenschoolse opvang kunt u contact opnemen met:


-
Astrid van Bergen:
mail:
ahhvanbergen@gmail.com
mob:06-45198099

- Petra van Soest:
mail: petravansoest@emptyware.nl.Tijdens het overblijven gelden vaste regels, bijvoorbeeld:

  • luisteren naar de overblijfkrachten
  • rustig aan tafel zitten en gezamenlijk eten
  • géén snoep, chips of frisdrank meenemen
  • samen zorgen dat iedereen het gezellig heeft
  • een kind blijft over, tenzij het is afgemeld door de ouders

Aan- en afmelden graag tijdig met een SMS-bericht: 06-83228618. Dat is mogelijk de avond tevoren tot 22.30 uur of dezelfde dag tussen 7.30 en 8.00 uur. Dit is vanwege het bepalen van het aantal overblijfkrachten